دفتر مركزي :

کیلومتر 65 جاده تهران به گرمسار – 10کیلومتر بعد از پلیس راه شریف آباد – شهرک صنعتی جنت آباد – انتهای خ بنفشه غربی

تلفن : 09121060385    09125372379

ایمیل : info@asia-bitubam.com

فهرست