دفتر مركزي :

کیلومتر 65 جاده تهران به گرمسار – 10کیلومتر بعد از پلیس راه شریف آباد – شهرک صنعتی جنت آباد – انتهای خ بنفشه غربی

تلفن : 02334573054               ایمیل : info@asia-bitubam.com

فهرست